Eesti filmi arengukavast ellu kutsutud “Eesti filmi- ja teleauhindade gala” peamiseks eesmärgiks on tunnustada Eesti filmi‐ ja teleprofessionaale ning tutvustada neid lähemalt kinokülastajatele ja televaatajatele. EFTA gala eesmärk on väärtustada Eesti kino‐ ja teletööstuse kõrget loomingulist ja teostuslikku taset ning originaalsust. EFTA on nii filmi- kui ka televaldkonna tegijate seas tunnustatud kvaliteedimärgiks ja oodatud sündmuseks, mis mõjub mõlemale valdkonnale arendavalt ning edasiviivalt.

EFTA nominente saab esitada kuni 25. veebruar 2019 kell 23:59. Konkurss toimub Defolio keskkonnas http://defol.io/competitions. EFTA nominendid tehakse teatavaks 12. märtsil.

Parimaid tunnustatakse 1. aprilli õhtul Alexela Kontserdimajas “EFTA 2019” auhinnagalal. Auhinnagala otseülekande toodab ETV ning see jõuab eetrisse nii ETV-s kui Tallinna TV kanalil.

Konkursi korralduse eest vastutab Eesti Filmi Instituut. Korraldust puudutavatele ja tööde esitamise sisulistele küsimustele vastab Jarmo Seljamaa (jarmo@atiim.ee).

Lõpliku nimekirja nii tele‐ kui filmikonkursile kvalifitseerunud töödest kinnitab Eesti Filmi Instituut.

EFTA FILMIAUHINDADE STATUUT

OSALEMISTINGIMUSED

Mängu-, dokumentaal-, anima- ja lühifilmid, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2018. aasta, kvalifitseeruvad EFTA konkursil.

AUHINNAKATEGOORIAD

 1. Parim mängufilm
  – pikkusega alates 70 minutit, mis on esilinastunud kinos ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 ning olnud kinolevis vähemalt üks nädal, 7 päeva järjest.
 2. Parim dokumentaalfilm
  – pikkusega alates 27 minutit, mis on esilinastunud kinos (teleesilinastust ei arvestata) ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018.
 3. Parim animafilm
  – lühianimafilm ja täispikk animafilm, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018.
 4. Parim lühifilm
  – lühimängu- või lühidokumentaalfilm pikkusega kuni 20 minutit, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018.
 5. Parim režissöör
  – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 linastunud filmide seast.
 6. Parim stsenarist
  – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 linastunud filmide seast.
 7. Parim operaator
  – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 linastunud filmide seast.
 8. Parim monteerija
  – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 linastunud filmide seast.
 9. Parim helirežissöör
  – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 linastunud filmide seast.
 10. Parim helilooja
  – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 linastunud filmide seast.
 11. Parim filmikunstnik
  – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 linastunud filmide seast.
 12. Parim kostüümikunstnik
  – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 linastunud filmide seast.
 13. Parim naisnäitleja
  – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 linastunud filmide seast.
 14. Parim meesnäitleja
  – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 linastunud filmide seast.
 15. Aasta tegija
  – tunnustus aasta jooksul silma paistnud filmiprofessionaalile, keda ei ole filmiauhindade statuudi järgi võimalik nominendiks esitada teistes kategooriates. Nominente võivad esitada erialaliidud ja filmivaldkonna professionaalid.

NOMINENTIDE ESITAMISE KORD

 1. Nominente võivad esitada produtsendid või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 25. veebruarini 2019 kell 23:59. Nominentide esitamisel võivad produtsentidele soovitusi teha erialaliidud.
 2. Nominatsioonile ei saa esitada harrastuslikku filmiloomingut; tellimus-, õppe, promotsiooni- ja reklaamfilme; pornograafilisi, rassismi või vägivalda propageerivaid filme.
 3. Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega; et nominendiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning et esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.
 4. Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu, sh sünopsis kuni 100 sõna, kõrgresolutsiooniga fotod, klipid ja treilerid.
 5. Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA-ga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.
 6. Esitaja garanteerib esitatava materjali (filmilink koos filmi treileri ja fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 25. veebruaril 2019 kell 23:59.
 7. Esitatud filmid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.
 8. Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.

EFTA FILMIŽÜRII

 1. EFTA filmižürii koosneb professionaalidest, kes on pädevad hindama aasta jooksul loodud filme.
  • EFTA filmižürii paneb kokku Eesti Filmi Instituut koostöös filmivaldkonna erialaliitudega, seal hulgas Eesti Kinoliit, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Stsenaristide Gild, Eesti Operaatorite Liit, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Näitlejate Liit ja Eesti Heliloojate Liit, kes esitavad žüriiliikmete kandidaadid, kelle seast loositakse lõplik žürii.
  • Iga erialaliit esitab kandidaadiks kolm žürii liiget, kes on andnud nõusoleku žürii töös osalemiseks.
 2. Nominentide hindamine toimub kahes voorus.
  • Esimeses voorus hindavad nominente neliteist valdkonna eksperti, kes moodustavad kaks žüriid. Mõlemas žüriis on seitse liiget.
  • Esimene žürii hindab:
   1) parim mängufilm;
   2) parim dokumentaalfilm;
   3) parim animafilm;
   4) parim režissöör;
   5) parim stsenarist;
   6) parim meesnäitleja;
   7) parim naisnäitleja.
  • Teine žürii hindab:
   1) parim lühifilm;
   2) parim operaator;
   3) parim monteerija;
   4) parim helirežissöör;
   5) parim helilooja;
   6) parim filmikunstnik;
   7) parim kostüümikunstnik;
   8) aasta tegija.
  • Esimene ja teine žürii valivad välja kolm nominenti iga auhinnakategooria kohta.
  • Teises voorus hindab väljavalitud nominente superžürii, mis koosneb seitsmest eksperdist:
   – üks esimese žürii esindaja;
   – üks teise žürii esindaja;
   – viis uut liiget erialaliitude poolt esitatud kandidaatidest.
 3. Superžürii valib välja iga auhinnakategooria võitja.
 4. Juhul kui hindamise jooksul ilmneb žüriiliikme puhul huvide konflikt või selle kahtlus, siis teavitab žüriiliige sellest teisi ning taandab end vastava auhinnakategooria hindamisest.
 5. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.
 6. Žüriiliige lubab tutvuda EFTA esitatud materjaliga. Seda on võimalik teha Defolio online-keskkonnas. Filmid on ligipääsetavad alates 26. veebruarist 2019, mil on lõppenud filmiauhindadele kandideerimine.
 7. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt kolm kandidaati.
 8. Tööde hindamise aluseks on teema originaalsus, silmapaistev loominguline ja/või tehniline teostus ja vaatajat puudutav terviklikkus.
 9. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et ta ei allu mõjutustele.
 10. Esimese vooru tulemused ehk iga auhinnakategooria kolm nominenti selguvad hiljemalt 12. märtsil 2019.
 11. Nominendid (v.a kategoorias „Aasta tegija“) tehakse avalikuks hiljemalt 18. märtsil 2019.
 12. Teise vooru tulemused ehk iga auhinnakategooria võitjad selguvad hiljemalt 25. märtsil 2019.
 13. Iga auhinnakategooria võitjad avalikustatakse EFTA galal 1. aprillil 2019 Alexela Kontserdimajas.
 14. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA filmižüriis. Piirang ei kehti superžürii esimehele, kes on filmiauhindade žürii avalik kõneisik.
 15. Žüriiliige lubab, et ei avalda hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.
 16. Žürii otsused on konsensuslikud.
 17. Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.

EFTA TELEAUHINDADE STATUUT

Osalemistingimused

EFTA teleauhindade konkursile kvalifitseeruvad Eesti teletoodangu kõik kodumaised saated ja sarjad, mille uued osad (k.a uute osadega vanad sarjad) on olnud esimest korda Eesti Rahvusringhäälingu, AS Eesti Meedia, All Media Eesti AS või Tallinna TV eetris ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2018. Näitlejate, saatejuhtide, režissööride, stsenaristide, toimetajate ning operaatorite kandidaadid peavad olema seotud teleprojektiga, mis on eetris olnud ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2018.

 • Kandidaate saab esitada kuni 25. veebruarini 2019 a.
 • Kandidaatide esitajad kinnitavad, et neil on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.
 • Eesti Filmi Instituut kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.
 • Eesti Filmi Instituut võtab vajadusel õiguse langetada otsuseid valikuprotsessis tekkinud vaidluste või erimeelsuste lahendamiseks.
 • Nominendid (v.a kategoorias „Aasta tegija“) tehakse avalikuks hiljemalt 12. märtsil 2019.
 • Võitjad tehakse teatavaks pidulikul auhinnagalal 1. aprillil Alexela Kontserimajas.
 • Auhinnagalast toodab ülekande ETV. Ülekannet näitavad ETV ja Tallinna TV.

Telekategooriad

 1. Parim tõsielusaade (factual) – tele dokumentalistika, jälgib perioodi vältel nähtuseid, protsesse ja inimesi (1 konkreetne episood)
 2. Parim teleseriaal (1 konkreetne episood)
 3. Parim meelelahutussaade (k.a. reality)
 4. Parim uus saade (1 konkreetne episood)
 5. Parim eri saade (1 konkreetne episood)
 6. Parim ajakirjanduslik lugu (1 konkreetne episood / lugu)
 7. Parim naisnäitleja televisioonis (1 konkreetne episood)
 8. Parim meesnäitleja televisioonis (1 konkreetne episood)
 9. Parim naissaatejuht (1 konkreetne saade)
 10. Parim meessaatejuht (1 konkreetne saade)
 11. Parim režissöör (1 konkreetne töö)
 12. Parim stsenarist (1 konkreetne töö)
 13. Parim toimetaja (1 konkreetne töö)
 14. Parim operaator (1 konkreetne töö)
 15. Aasta tegija – tunnustus aasta jooksul silma paistnud teleprofessionaalile, keda ei ole teleauhindade statuudi järgi võimalik nominendiks esitada teistes kategooriates.

Nominentide esitamise kord

 1. Nominente võivad esitada telekanalid, meediagrupid, produtsendid või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 25. veebruarini 2019 kell 23:59. Nominentide esitamisel võivad produtsentidele soovitusi teha erialaliidud.
 2. Esitajatel tuleb Defolio keskkonda lisada žürii tööks vajalikud hinnatavad materjalid:
  • 1 osa eetrikõlbuliku ja alla laadimist võimaldava videofaili lingi.
  • võimalusel eetrikõlbuliku kvaliteediga valik katkendeid.
  • esitatud sarja, saate või isiku juurde tuleb lisada lühike, kuni 100-sõnaline selgitus, milles põhjendatakse selle erakordsust; märgitakse ära, kas tegemist on sarja puhul originaalloominguga, saatejuhi puhul salvestatud või otse-eetri saatega.
  • esitatud episoodide juurde tuleb lisada nende sünopsised kogupikkusega 100 sõna. Materjalide saatmisel peab esitaja arvestama, et sünopsiseid võib korraldusmeeskond vastavalt äranägemisele kasutada antud saate või sarja tutvustamisega seotud info- ja reklaammaterjalidel.
  • esitaja edastab saate, sarja või isiku heas kvaliteedis pressifotod (1-5 tk) ning võimalusel saate või sarja logo.
 3. Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega; et nominendiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning et esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.
 4. Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu, sh sünopsis kuni 100 sõna, kõrgresolutsiooniga fotodja
 5. Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA-ga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.
 6. Esitaja garanteerib esitatava materjali (saate/sarja link koos fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 25. veebruaril 2019 kell 23:59.
 7. Esitatud filmid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.
 8. Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.
 9. Esitaja annab üle õiguse näidata EFTA raames esitatud katkendeid k.a reklaami eesmärgil.
 10. Esitaja annab üle õiguse kasutada esitatud materjali, sealhulgas muusikat EFTA raames nüüd ja edaspidi.
 11. Ebakõlade ilmnemisel võtab koostöös partneritega lõpliku otsuse vastu konkurssi korraldav Eesti Filmi Instituut.
 12. Eesti Filmi Instituudil on õigus kandidaate, mis ei vasta esitamistingimustele või on puudulikult sisestatud, mitte vastu võtta.

Žürii ja hindamisprotsess

 1. Teletoodangu nominente hindab kuni 15-liikmeline valdkonna professionaalidest koosnev kahevooruline žürii.
 2. EFTA teležürii on kahevooruline:
  • I voor koosneb kuni kaheksast valdkonna eksperdist (nelja meediagrupi esindajast). Esimeses žürii voorus valitakse igasse kategooriasse viis nominenti.
  • II voor ehk superžüriikoosneb kuni seitsmest Žüriiliikmed on valitud kõigi nelja meediagrupi poolt esitatud kandidaatide seast.
  • Hindamise II voorus ehk superžürii kohtumisel valitakse võitjad.
  • II vooru tulemused selguvad korraldusmeeskonna jaoks hiljemalt 25.märtsil 2019, kuid need avalikustatakse EFTA galal 1. aprill Alexela Kontserdimajas.
 3. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.
 4. Žüriiliige lubab tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindadele esitatud materjaliga.
 5. Žüriil on võimalik esitatud materjale vaadata Defolio keskkonnas.
 6. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on valitud 5 nominenti.
 7. Tööde hindamise aluseks on kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.
 8. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et antud hinded on tema isiklik hinnang ning ei allu mõjutustele.
 9. Žürii otsused on konsensuslikud.
 10. Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.
 11. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne lõppvooru hindamist. Eeltoodud piirang ei kehti žürii esimehele, kes on teleauhindade žürii avalik kõneisik.
 12. Žürii hindamise tulemused tehakse teatavaks EFTA galal 1. aprillil a Alexela Kontserdimajas. Nominendid tehakse avalikuks hiljemalt 12. märtsiks 2019. a.
 13. Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.
Eesti Filmi- ja Teleauhinnad