Eesti filmi arengukavast ellu kutsutud “Eesti filmi- ja teleauhindade gala” peamiseks eesmärgiks on tunnustada Eesti filmi‐ ja teleprofessionaale ning tutvustada neid lähemalt kinokülastajatele ja televaatajatele. EFTA gala eesmärk on väärtustada Eesti kino‐ ja teletööstuse kõrget loomingulist ja teostuslikku taset ning originaalsust. EFTA on nii filmi- kui ka televaldkonna tegijate seas tunnustatud kvaliteedimärgiks ja oodatud sündmuseks, mis mõjub mõlemale valdkonnale arendavalt ning edasiviivalt.

Filmiauhindade nominentide ametlik esitamine algab 17. jaanuaril 2018 ning lõppeb 7. veebruaril 2018 kell 23:59. Teleauhindade konkursile esitavad nominente telekanalite esindajad. Konkurss toimub Defolio keskkonnas http://defol.io/competitions / http://defol.io/efta/2018. EFTA nominendid tehakse teatavaks 28. veebruaril.

Parimaid tunnustatakse 24. märtsi õhtul Nordea Kontserdimajas “EFTA 2018” auhinnagalal. Esmakordselt Eesti teleajaloos toimub auhinnagala otseülekanne kolmes telekanalis korraga – ETV-s, Kanal 2-s ja TV3-s.

Konkursi korralduse eest vastutab Eesti Filmi Instituut. Korraldust puudutavatele ja tööde esitamise sisulistele küsimustele vastab Birgit Pohlak (birgit@eftagala.ee).

Lõpliku nimekirja nii tele‐ kui filmikonkursile kvalifitseerunud töödest kinnitab Eesti Filmi Instituut.

FILMIAUHINDADE STATUUT

Osalemistingimused

Filmiauhindade hindamisele kvalifitseeruvad kõik mängu-, dokumentaal-, lühi- ja animafilmid, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2017.

1. Kõikide kategooriate puhul peab filmi peatootja olema Eesti filmitootmisettevõte, kelle osalus moodustab bilateraalse kaastootmise korral 51% filmi eelarvest, trilateraalse kaastootmise korral peab Eesti osalus moodustama samuti enamuse.

2. Kõik tööd tuleb esitada, pidades kinni juhendis toodud tähtaegadest ning tehnilistest ja muudest nõuetest.

3. Nominente saab esitada alates 17. jaanuarist 2018 ja esitamise tähtaeg on 7. veebruar 2018 kell 23:59.

4. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.

5. Eesti Filmi Instituut kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.

6. Materjalide üleslaadimine Defolio keskkonda toimub esitaja vastutusel.

7. Ebatäielikult esitatud projektid langevad automaatselt võistlusest välja.

Filmikategooriad

1. Parim mängufilm

 • täispikk mängufilm pikkusega üle 70 minuti, mis on esilinastunud kinos ajavahemikus 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2017 ning olnud kinolevis vähemalt üks nädal, 7 päeva järjest.

2. Parim dokumentaalfilm

 • dokumentaalfilm pikkusega vähemalt 30 minutit, mis on esilinastunud kinos (teleesilinastust ei arvestata) ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2017.

3. Parim animafilm

 • lühianimatsioon ja täispikk animafilm, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2017.

4. Parim lühifilm

 •  lühifilm pikkusega kuni 30 minutit, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2017

5. Parim naisnäitleja

 • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.

6. Parim meesnäitleja

 • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.

7. Parim režissöör

 • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.

8. Parim stsenarist

 • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.

9. Parim operaator

 • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.

10. Parim helilooja

 • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.

11. Parim filmikunstnik

 • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.

12. Parim helirežissöör

 • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.

13. Parim monteerija

 • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.

14. Parim kostüümikunstnik

 • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.

15. Aasta tegija

 • tunnustus aasta jooksul silma paistnud filmiprofessionaalile, keda ei ole filmiauhindade statuudi järgi võimalik nominendiks esitada teistes kategooriates. Nominente võivad esitada filmivaldkonna professionaalid, institutsioonid ning liidud.

Nominentide esitamise kord

1. Nominente võivad esitada produtsendid või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 7. veebruarini kell 23:59. Nominentide esitamisel võivad produtsentidele soovitusi teha ka erialaliidud.

2. Nominentidena ei saa osaleda harrastuslik filmilooming; tellimus-, õppe, promotsiooni- ja reklaamfilmid; pornograafilised, rassismi või vägivalda propageerivad filmid.

3. Esitaja kinnitab, et nõustub regulatsioonitingimustega ning kandidaadiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning esitaja omab kõiki õiguseid tööde esitamiseks.

4. Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita kõik nõutud väljad vastavalt regulatsioonitingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu (kõrgresolutsiooniga fotod, klipid, treilerid), sh filmi sünopsis kogupikkusega kuni 100 sõna.

5. Esitaja kinnitab, et Eesti Filmi Instituudile konkursi jaoks esitatavatele materjalidele on olemas kõik õigused teoste kasutamiseks EFTAga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.

6. Produtsent garanteerib esitatava materjali (filmilink koos filmi treileri ja fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 7.02.2018 kell 23:59.

7. Esitatud filmid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.

8. Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.

Žürii ja hindamisprotsess

1. Oma valdkonna professionaalidest koosneva ekspertžürii komplekteerib Eesti Filmi Instituut (EFI) koostöös erialaliitudega, nende seas, Eesti Kinoliit, Eesti Operaatorite Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Filmitööstuse Klaster ja Kultuurkapitali Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu, kes esitavad kandidaadid ning kelle seast loositakse lõplik žürii. Iga erialaliit esitab kandidaadina 3 žüriiliiget, seda eelneva nõusoleku ning tingimusega, et ta ei ole seotud 2017.a filmitoodanguga. Kahevooruline žürii koosneb 19 filmiprofessionaalist.

2. EFTA filmižürii on kahevooruline:

I voor ehk erialakeskne žürii, mis koosneb 14 valdkonna eksperdist. Mõlemas žüriis on esindatud 7 eksperti.

Esimene erialakeskne žürii hindab järgnevaid kategooriaid:

 • Parim mängufilm
 • Parim dokumentaalfilm
 • Parim animafilm
 • Parim režissöör
 • Parim stsenarist
 • Parim meesnäitleja
 • Parim naisnäitleja
 • Aasta tegija

Teine erialakeskne žürii hindab järgnevaid kategooriaid:

 • Parim lühifilm
 • Parim operaator
 • Parim helilooja
 • Parim helirežissöör
 • Parim filmikunstnik
 • Parim monteerija
 • Parim kostüümikunstnik
 • Aasta tegija

II voor ehk superžürii, mis koosneb 7 eksperdist. 2 žüriiliiget liiguvad edasi superžüriisse I voorust ning ülejäänud 5 valitakse esitatud kandidaatidest.

3. Juhul kui konkursi jooksul ilmneb žüriiliikme puhul huvide konflikt või selle kahtlus, siis teavitab žüriiliige sellest teisi ning taandab end koheselt žürii tööst.

4. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.

5. Žüriiliige lubab tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindadele esitatud materjaliga.

6. Žüriil on võimalik filme vaadata Defolio online-keskkonnas. Filmid on ligipääsetavad alates 8. veebruarist, mil on lõppenud filmiauhindadele kandideerimine.

7. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt 3 kandidaati.

8. Tööde hindamise aluseks on kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.

9. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et antud hinded on tema isiklik hinnang ning ei allu mõjutustele.

10. Žürii hindamise I voorus valitakse nominendid ning tulemused selguvad hiljemalt 25.02.2018. Žürii hindamise II voorus ehk superžürii kohtumisel valitakse võitjad. II vooru tulemused selguvad superžürii ja korraldusmeeskonna jaoks hiljemalt 11.03.2018, kuid need avalikustatakse EFTA galal 24. märtsil Nordea Kontserdimajas.

11. Žürii otsused on konsensuslikud.

12. Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

13. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne lõppvooru hindamist. Eeltoodud piirang ei kehti žürii esimehele, kes on filmiauhindade žürii avalik kõneisik.

14. Žürii hindamise tulemused tehakse teatavaks EFTA galal 24. märtsil Nordea kontserdimajas. Nominendid (v.a kategoorias „Aasta tegija“) tehakse avalikuks hiljemalt 1. märtsiks.

15. Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.

TELEAUHINDADE STATUUT

Osalemistingimused

1. Kandidaatide valiku teeb Eestis teletoodangut tootev meediagrupp (Eesti Rahvusringhääling, AS Eesti Meedia, All Media Eesti AS), esitades oma nominendid superžüriile hindamiseks allolevates kategooriates.

2. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud 3 kandidaati.

3. Osalema on oodatud:

• kõik kodumaised saated ja sarjad, mille uued osad (k.a uute osadega vanad sarjad) on olnud esimest korda eetris ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2017. Igast saatesarjast võib telekanalite esindaja esitada ühte kategooriasse 1 osa.

• näitlejate, saatejuhtide, režissööride, stsenaristide, toimetajate ning operaatorite nominendid peavad olema seotud konkreetse teleprojektiga, mis on eetris olnud ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2017.

4. Kõik tööd tuleb esitada, pidades kinni juhendis toodud tähtaegadest ning tehnilistest ja muudest nõuetest.
5. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.

6. Materjalide esitamine Eesti Filmi Instituudile toimub esitaja vastutusel.

7. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2018 kell 17:00.

8. Ebatäielikult esitatud materjalid langevad automaatselt võistlusest välja.

9. Eesti Filmi Instituut kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.

10. Eesti Filmi Instituut võtab vajadusel õiguse langetada otsuseid valikuprotsessis tekkinud vaidluste või erimeelsuste lahendamiseks.

Telekategooriad

1. Parim tõsielusaade (factual/reality)

2. Parim teleseriaal

3. Parim meelelahutussaade

4. Parim uus saade

5. Parim erisaade

6. Parim ajakirjanduslik lugu

7. Parim naisnäitleja televisioonis

8. Parim meesnäitleja televisioonis

9. Parim naissaatejuht

10. Parim meessaatejuht

11. Parim režissöör

12. Parim stsenarist

13. Parim toimetaja

14. Parim operaator

Nominentide esitamise kord

1. Meediagrupid esitavad igasse kategooriasse kolm kandidaati ning kõikide esitatud kandidaatide osas peab iga meediagrupp esitama korraldajale professionaalsed fotod. Nominentide valik kinnitatakse telekanalite esindajate poolt teležürii esimeses voorus.

Iga nominendi kohta tuleb esitada järgnevad materjalid:

• 1 osa eetrikõlbuliku videofailina

• Võimalusel eetrikõlbuliku kvaliteediga valik katkendeid.

• Esitatud sarja, saate või isiku juurde tuleb lisada lühike, kuni 100-sõnaline selgitus, milles põhjendatakse selle erakordsust, märgitakse ära, kas tegemist on sarja puhul originaalloominguga, saatejuhi puhul salvestatud või otse-eetri saatega.

• Esitatud episoodide juurde tuleb lisada nende sünopsised kogupikkusega 100 sõna. Materjalide saatmisel peab esitaja arvestama, et sünopsiseid võib korraldusmeeskond vastavalt äranägemisele kasutada antud saate või sarja tutvustamisega seotud info- ja reklaammaterjalidel.

• Esitaja edastab saate, sarja või isiku heas kvaliteedis pressifotod (1-5 tk) ning võimalusel saate või sarja logo.

• Telekanalite esindaja vastutab ja tagab korraldajale kõikide enda poolt konkursile edastatud materjalide kasutusõigused EFTAga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.

• Kõikide esitatavate nominentide kohta tuleb lisada ka kontaktandmed.

2. Ebatäielikult esitatud projektid langevad automaatselt võistlusest välja.

3. Iga telekanali esindaja tagab online arhiivis hindamises osalevate episoodide kättesaadavuse esitatud videolingil. Kõik eelpool kirjeldatud nominentide materjalid (fotod, sünopsised, põhjendused jne) laetakse korraldusmeeskonna poolt ülesse EFTA teleauhindade konkursi Defolio keskkonda.

Esitamistingimused

1. Esitaja tagab, et saade/sari vastab ettenähtud tingimustele.

2. Esitaja annab üle õiguse näidata EFTA raames esitatud katkendeid k.a reklaami eesmärgil.

3. Esitaja annab üle õiguse kasutada esitatud materjali, sealhulgas muusikat EFTA raames nüüd ja edaspidi.

4. Esitaja kinnitab, et esitatud kandidaadid on andnud oma nõusoleku hindamises osaleda ning esitatud materjale kasutada nii ürituse kommunikatsioonis kui ka üritusel.

5. Ebakõlade ilmnemisel võtab koostöös partneritega lõpliku otsuse vastu konkurssi korraldav Eesti Filmi Instituut.

6. Eesti Filmi Instituudil on õigus kandidaate, mis ei vasta esitamistingimustele või on puudulikult sisestatud, mitte vastu võtta.

7. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2018 kell 17:00.

Žürii ja hindamisprotsess

1. Teletoodangu nominente hindab kuni 13-liikmeline valdkonna professionaalidest koosnev kahevooruline žürii.

2. EFTA teležürii on kahevooruline:
I voor koosneb kuni kuuest valdkonna eksperdist (kolme meediagrupi esindajast). Telekanalite esindajad teevad eelnevalt iga meediagrupi eelvaliku kolme kandidaadi osas vastavates kategooriates. Nominendid kinnitab telekanalite esindajate ühisžürii ning iga meediagrupp saab olla esindatud igas kategoorias ühe nominendiga.

II voor ehk superžürii, mis koosneb kuni 7 eksperdist. Žüriiliikmed on valitud kõigi kolme meediagrupi poolt esitatud kandidaatide seast. Superžürii kohtumisel võivad osaleda ka I vooru žüriiliikmed, kes saavad presenteerida esitatud nominente. Hindamise II voorus ehk superžürii kohtumisel valitakse võitjad. II vooru tulemused selguvad korraldusmeeskonna jaoks hiljemalt 11.03.2018, kuid need avalikustatakse EFTA galal 24. märtsil Nordea Kontserdimajas.

3. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.

4. Žüriiliige lubab tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindadele esitatud materjaliga.

5. Superžüriil on võimalik esitatud materjale vaadata Defolio keskkonnas. Materjalid on ligipääsetavad pärast seda, mil on selgunud nominendid.

6. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt 3 kandidaati.

7. Tööde hindamise aluseks on kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.

8. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et antud hinded on tema isiklik hinnang ning ei allu mõjutustele.

9. Žürii otsused on konsensuslikud.

10. Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

11. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne lõppvooru hindamist. Eeltoodud piirang ei kehti žürii esimehele, kes on teleauhindade žürii avalik kõneisik.

12. Žürii hindamise tulemused tehakse teatavaks EFTA galal 24. märtsil Nordea Kontserdimajas. Nominendid tehakse avalikuks hiljemalt 1. märtsiks.

13. Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.

Eesti Filmi- ja Teleauhinnad