Eesti filmi arengukavast ellu kutsutud “Eesti filmi- ja teleauhindade gala” peamiseks eesmärgiks on tunnustada Eesti filmi‐ ja teleprofessionaale ning tutvustada neid lähemalt kinokülastajatele ja televaatajatele. EFTA gala eesmärk on väärtustada Eesti kino‐ ja teletööstuse kõrget loomingulist ja teostuslikku taset ning originaalsust. EFTA on nii filmi- kui ka televaldkonna tegijate seas tunnustatud kvaliteedimärgiks ja oodatud sündmuseks, mis mõjub mõlemale valdkonnale arendavalt ning edasiviivalt.

Lõpliku nimekirja nii tele‐ kui filmikonkursile kvalifitseerunud töödest kinnitab Eesti Filmi Instituut.

EFTA FILMIAUHINDADE STATUUT 2020

Osalemistingimused

Mängu-, dokumentaal-, anima- ja lühifilmid, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2019. aasta, kvalifitseeruvad EFTA konkursil.


Filmikategooriad

1) Parim mängufilm
– pikkusega alates 70 minutit, mis on esilinastunud kinos ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 ning olnud kinolevis vähemalt üks nädal, 7 päeva järjest.

2) Parim dokumentaalfilm
– pikkusega alates 27 minutit, mis on esilinastunud kinos (teleesilinastust ei arvestata) ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019.

3) Parim animafilm
– lühianimafilm ja täispikk animafilm, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018.

4) Parim lühifilm
– lühimängu- või lühidokumentaalfilm pikkusega kuni 20 minutit, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019.

5) Parim režissöör
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.

6) Parim stsenarist
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.

7) Parim operaator
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.

8) Parim monteerija
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.

9) Parim helirežissöör
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.

10) Parim helilooja
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.

11) Parim filmikunstnik
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.

12) Parim kostüümikunstnik
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.

13) Parim naisnäitleja
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.

14) Parim meesnäitleja
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.

15) Aasta tegija
– tunnustus aasta jooksul silma paistnud filmiprofessionaalile, keda ei ole filmiauhindade statuudi järgi võimalik nominendiks esitada teistes kategooriates. Nominente võivad esitada erialaliidud ja filmivaldkonna professionaalid.

 

Kandidaatide esitamise kord

Kandidaate võivad esitada produtsendid või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 25. veebruarini 2020 kell 23:59. Kandidaatide esitamisel võivad produtsentidele soovitusi teha erialaliidud.

Kandidaadiks ei saa esitada harrastuslikku filmiloomingut; tellimus-, õppe-, promotsiooni- ja reklaamfilme; pornograafilisi, rassismi või vägivalda propageerivaid filme.

Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega; et kandidaadiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning et esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.

Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu, sh sünopsis kuni 100 sõna, kõrgresolutsiooniga fotod (filmide puhul foto filmist, isikute puhul portreefoto temast), klipid ja treilerid.

Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA-ga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.

Esitaja garanteerib esitatava materjali (filmilink koos filmi treileri ja fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 25. veebruaril 2020 kell 23:59.

Esitatud filmid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.

Esitaja tagab, et kõikide esitatavate kandidaatide kontaktandmed on õiged.

 

EFTA filmižürii

EFTA filmižürii koosneb professionaalidest, kes on pädevad hindama aasta jooksul loodud filme.

EFTA filmižürii paneb kokku Eesti Filmi Instituut koostöös filmivaldkonna erialaliitudega, seal hulgas Eesti Kinoliit, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Stsenaristide Gild, Eesti Operaatorite Liit, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Näitlejate Liit ja Eesti Heliloojate Liit, kes esitavad žüriiliikmete kandidaadid, kelle seast loositakse lõplik žürii.

Iga erialaliit esitab kandidaadiks neli kuni viis žürii liiget, kes on andnud nõusoleku žürii töös osalemiseks.Nominentide hindamine toimub kahes voorus.

Esimeses voorus hindavad nominente neliteist valdkonna eksperti, kes moodustavad kaks žüriid. Mõlemas žüriis on seitse liiget.

Esimene žürii hindab:
1) parim mängufilm;
2) parim dokumentaalfilm;
3) parim animafilm;
4) parim režissöör;
5) parim stsenarist;
6) parim meesnäitleja;
7) parim naisnäitleja.

Teine žürii hindab:
1) parim lühifilm;
2) parim operaator;
3) parim monteerija;
4) parim helirežissöör;
5) parim helilooja;
6) parim filmikunstnik;
7) parim kostüümikunstnik;
8) aasta tegija.

Esimene ja teine žürii valivad välja kolm nominenti iga auhinnakategooria kohta.

Teises voorus hindab väljavalitud nominente superžürii, mis koosneb seitsmest eksperdist:
– üks esimese žürii esindaja;
– üks teise žürii esindaja;
– viis uut liiget erialaliitude poolt esitatud kandidaatidest.

Superžürii valib välja iga auhinnakategooria võitja.

Juhul kui hindamise jooksul ilmneb žüriiliikme puhul huvide konflikt või selle kahtlus, siis teavitab žüriiliige sellest teisi ning taandab end vastava auhinnakategooria hindamisest.

Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.

Žüriiliige lubab tutvuda EFTA esitatud materjaliga. Seda on võimalik teha Defolio online-keskkonnas. Filmid on ligipääsetavad alates 26. veebruarist 2020, mil on lõppenud filmiauhindadele kandideerimine.

Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt kolm kandidaati.

Tööde hindamise aluseks on teema originaalsus, silmapaistev loominguline ja/või tehniline teostus ja vaatajat puudutav terviklikkus.

Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et ta ei allu mõjutustele.

Nominendid (v.a kategoorias „Aasta tegija“) tehakse avalikuks hiljemalt 18. augustil 2020.

Iga auhinnakategooria võitjad avalikustatakse EFTA galal 3. septembril 2020 Alexela Kontserdimajas.

Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA filmižüriis. Piirang ei kehti superžürii esimehele, kes on filmiauhindade žürii avalik kõneisik.

Žüriiliige lubab, et ei avalda hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

Žürii otsused on konsensuslikud.

Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.

EFTA TELEAUHINDADE STATUUT 2020

Osalemistingimused

EFTA teleauhindade konkursile kvalifitseeruvad Eesti teletoodangu kõik kodumaised saated ja sarjad (k.a uute osadega vanad sarjad), mis olid Eesti Rahvusringhäälingu, AS Postimees Grupp, All Media Eesti AS, Telia Eesti AS või Elisa Teleteenused AS eetris või voogedastusplatvormil ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2019.
Näitlejate, saatejuhtide, režissööride, stsenaristide, toimetajate, produtsentide, lavastajate, heliloojate, monteerijate, operaatorite helirežissööride, valgustajate, grimeerijate ja stilistide kandidaadid peavad olema seotud teleprojektiga, mis on eetris olnud ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2019.

Kandidaate saab Defolio keskkonnas esitada kuni 25. veebruarini 2020 (kuni kell 23.59)


Kandidaatide esitajad kinnitavad, et neil on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.

Eesti Filmi Instituut kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.

Eesti Filmi Instituut võtab vajadusel õiguse langetada otsuseid valikuprotsessis tekkinud vaidluste või erimeelsuste lahendamiseks.

Nominendid (v.a kategoorias „Aasta sisulooja“, „Aasta vormilooja“ ja „Panus Eesti televaldkonda“) tehakse avalikuks hiljemalt 18. augustil 2020.

Võitjad tehakse teatavaks pidulikul auhinnagalal 3. septembril 2020 Alexela Kontserdimajas.

Auhinnagalast toodab ülekande ERR. Ülekannet näitavad ETV ja ETV2.

 

Telekategooriad

1) Parim teleseriaal (esitada üks episood)
2) Parim tõsielusaade (tele dokumentalistika, tõsielu kajastav ja dokumenteeriv saade või saatesari, esitada üks episood)
3) Parim reality-show (formaaditud reaalelul põhinev saatesari, mis jälgib inimesi ja protsesse, esitada üks episood)
4) Parim päevakajasaade (päevakajalisi teemasid käsitlev saade või saatesari, esitada üks episood)
5) Parim meelelahutussaade (esitada üks episood)
6) Parim uus saade (esimese hooaja esimene episood oli eetris 2019. aastal, esitada üks episood)
7) Parim erisaade (ühekordse või kindla perioodiga sündmust kajastav saade või saatesari, esitada üks episood)
8) Parim ajakirjanduslik lugu (esitada üks konkreetne episood või lugu)
9) Parim intervjueerija (stuudio- ja teleintervjuude läbiviija, esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud saade)
10) Parim meelelahutussaate juht (esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud skriptitud saade)
11) Parim sarjanäitleja (mehed ja naised esitada ühes kategoorias, esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud saade)
12) Parim reporter (sündmuskäigu vahetu kajastaja videoloos, esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud saade)
13) Aasta sisulooja (produtsendid, stsenaristid, toimetajad, lavastajad, heliloojad; esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud töö)
14) Aasta vormilooja (operaatorid, monteerijad, režissöörid, helirežissöörid, valgustajad, grimeerijad, kunstnikud, stilistid; esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud töö)
15) Panus Eesti televaldkonda – tunnustus silma paistnud professionaalile, kelle panus on rikastanud televaldkonda ja aidanud seda edasi arendada

 

Kandidaatide esitamise kord

Kandidaate võivad esitada telekanalid (k.a. Telia Eesti AS, Elisa Teleteenused AS voogedastusplatvorm) või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 25. veebruarini 2020 kell 23:59.

Esitajatel tuleb Defolio keskkonda lisada žürii tööks vajalikud hinnatavad materjalid:

– videolink, mis võimaldab konkursile esitatud episoodi/ lugu veebikeskkonnas vabalt vaadata (võimalusel lisada ka allalaetav videofail nomineeritud episoodi kohta).
– võimalusel eetrikõlbuliku kvaliteediga katkendeid esitatud saatest/ episoodist
– esitatud sarja, saate või isiku juurde tuleb lisada lühike, kuni 100-sõnaline selgitus, milles põhjendatakse selle erakordsust; märgitakse ära, kas tegemist on sarja puhul originaalloominguga, saatejuhi puhul salvestatud või otse-eetri saatega.
– esitatud episoodide juurde tuleb lisada nende sünopsised kogupikkusega 100 sõna.
– saate/ seriaali juhul välja tuua produtsendi nimi.
– saate/ seriaali puhul lisada promofoto; saatejuhi ja teiste isikute puhul portreefoto kandidaadist. Võimalusel lisada saate või sarja logo.

Materjalide saatmisel peab esitaja arvestama, et sünopsiseid, fotosid ja videofaile võib korraldusmeeskond vastavalt äranägemisele kasutada antud saate või sarja tutvustamisega seotud info- ja reklaammaterjalides (k.a gala jaoks loodavatel visuaalsetel materjalides).

Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega ja konkursile esitatavad on oma osalusest teadlikud ning esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.

Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita etteantud perioodil kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada eelnevalt loetletud nõutud materjalide olemasolu.

Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA galaga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.

Esitaja garanteerib esitatava materjali (saate/sarja link koos fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 25. veebruaril 2020 kell 23:59.

Esitatud materjalid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.

Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.

Esitaja annab üle õiguse näidata EFTA raames esitatud katkendeid k.a reklaami ja turunduse eesmärgil seoses EFTA galaga.

Esitaja annab üle õiguse kasutada esitatud materjali, sealhulgas muusikat EFTA raames nüüd ja edaspidi.

Ebakõlade ilmnemisel võtab koostöös partneritega lõpliku otsuse vastu konkurssi korraldav Eesti Filmi Instituut.

Eesti Filmi Instituudil on õigus kandidaate, mis ei vasta esitamistingimustele või on puudulikult sisestatud, mitte vastu võtta.

 

Žürii ja hindamisprotsess

Teletoodangu nominente hindab valdkonna professionaalidest koosnev žürii.

Žürii koosneb seitsmest valdkonna eksperdist. Žüriiliikmed on valitud kõigi kolme meediagrupi ja Elisa Teleteenused AS poolt esitatud kandidaatide seast loosi alusel. Nominentidega seotud kandidaadid välistatakse. Žürii valib välja esitatud kandidaatide hulgast igas kategoorias 5 nominenti, nende hulgas ka võitja.

Tulemused selguvad korraldusmeeskonna jaoks hiljemalt 18. augustil 2020, kuid tulemused avalikustatakse EFTA galal septembris Alexela Kontserdimajas.

Mitteosalemisest žürii töös vääramatu jõu tõttu teavitab žüriiliige EFI-t esimesel võimalusel.

Žüriiliige lubab tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindadele esitatud materjaliga enne žürii hindamisvoore.

Žüriil on võimalik esitatud materjale vaadata Defolio keskkonnas.

Igas hindamiskategoorias on tööde hindamise aluseks kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.

Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et antud hinded on tema isiklik hinnang ning ei allu mõjutustele.

Žürii otsused on konsensuslikud.

Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne hindamise toimumist. Eeltoodud piirang ei kehti žürii esimehele, kes on teleauhindade žürii avalik kõneisik.

Žürii hindamise tulemused tehakse teatavaks EFTA galal Alexela Kontserdimajas. Nominendid (v.a kategoorias „Aasta sisulooja“, „Aasta vormilooja“ ja „Panus Eesti televaldkonda“) tehakse avalikuks hiljemalt 18. augustiks 2020. a.

Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.

Eesti Filmi- ja Teleauhinnad 2020