Eesti filmi arengukavast ellu kutsutud pilootprojekt “Eesti filmi- ja teleauhindade gala” peamiseks eesmärgiks on tunnustada Eesti filmi‐ ja teleprofessionaale ning tutvustada neid lähemalt kinokülastajatele ja televaatajatele. EFTA gala eesmärk on väärtustada Eesti kino‐ ja teletööstuse kõrget loomingulist ja teostuslikku taset ning originaalsust. Gala eesmärk on muutuda nii filmi- kui ka televaldkonna seas tunnustatud kvaliteedimärgiks ning igaaastaselt oodatud sündmuseks, mis mõjuks mõlemale valdkonnale arendavalt ning edasiviivalt ja tagaks positiivse konkurentsi.

Tööde ametlik vastuvõtmine algab 17. jaanuaril 2017 ning lõppeb 3. veebruaril 2017 kell 17:00. Nominendid tehakse teatavaks veebruari keskpaigas. Parimaid tunnustatakse 12. märtsi õhtul Nordea Kontserdimajas “EFTA 2017” auhinnagalal, millest teeb teleülekande projekti meediapartner, Eesti Meedia telekanal Kanal2.

Konkursi korralduse eest vastutab Eesti Filmi Instituut. Korraldust puudutavatele ja tööde esitamise sisulistele küsimustele vastab Martina Tramberg (martina@eftagala.ee).

Lõpliku nimekirja nii tele‐ kui filmikonkursile kvalifitseerunud töödest kinnitab Eesti Filmi Instituut.

 

 

FILMIAUHINDADE STATUUT

Osalemistingimused

Filmiauhindade hindamisele kvalifitseeruvad kõik mängu-, dokumentaal- ja animafilmid, mis on esilinastunud kinos ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2016.

1. Kõikide kategooriate puhul peab filmi peatootja olema Eesti filmitootmisettevõte, kelle osalus moodustab bilateraalse kaastootmise korral 51% filmi eelarvest, trilateraalse kaastootmise korral peab Eesti osalus moodustama samuti enamuse.

2. Kõik tööd tuleb esitada, pidades kinni juhendis toodud tähtaegadest ning tehnilistest ja muudest nõuetest.

3. Nominente saab esitada alates 17. jaanuarist 2017 ja esitamise tähtaeg on 3. veebruar kell 17:00

4. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.

5. Eesti Filmi Instituut kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.

6. Materjalide üleslaadimine ja/või füüsilise näite toimetamine konkursile toimub esitaja vastutusel.

7. Ebatäielikult esitatud projektid langevad automaatselt võistlusest välja.

Filmikategooriad

1. Parim mängufilm

 • • pikkusega üle 70 minuti, on esilinastunud eelnevalt kinos ajavahemikus 1.jaanuar 2016 – 31. detsember 2016 ning olnud kinolevis vähemalt üks nädal, 7 päeva järjest.

2. Parim dokumentaalfilm

 • • täispikk dokumentaalfilm pikkusega vähemalt 45 minutit, mis on esilinastunud kinos, (teleesilinastust ei arvestata) ja/või rahvusvahelisel festivalil.

3. Parim lühimängufilm s.h lühidokumentaalfilm

 • • pikkusega kuni 45 minutit.

4. Parim animafilm

 • • valitakse käesoleval aastal võistlevate animafilmide seast.

5. Parim operaator

 • • valitakse käesoleval aastal võistlevate mängufilmide seast.

6. Parim režissöör

 • • valitakse käesoleval aastal võistlevate mängufilmide seast.

7. Parim stsenarist

 • • valitakse käesoleval aastal võistlevate mängufilmide seast.

8. Parim naisnäitleja

 • • valitakse käesoleval aastal võistlevate mängufilmide seast.

9. Parim meesnäitleja

 • • valitakse käesoleval aastal võistlevate mängufilmide seast.

10. Parim helirežissöör

 • • Valitakse käesoleval aasta võistlevate mängufilmide seast

11. Parim filmikunstnik

 • • Valitakse käesoleval aasta võistlevate mängufilmide seast

12. Parim monteerija

 • • Valitakse käesoleval aasta võistlevate mängufilmide seast

Nominentide esitamise kord

1. Mängu-, dokumentaal- ja animafilmide nominente võivad esitada produtsendid või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 3. veebruarini kell 17:00

2. Nominentidena ei saa osaleda harrastuslik filmilooming; tellimus-, õppe, promotsiooni- ja reklaamfilmid; pornograafilised, rassismi voi vägivalda propageerivad filmid.

3. Esitaja kinnitab, et nõustub regulatsioonitingimustega ning kandidaadiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning esitaja omab kõiki õiguseid tööde esitamiseks.

4. Mängu-, dokumentaal- ja animafilmide nominentide esitamisel võib esitaja märkida ka teised kategooriad, milles film võistleb.

5. Esitaja lubab täita kõik nõutud väljad vastavalt regulatsioonitingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu (kõrgresolutsiooniga fotod, klipid, treilerid), sh filmi sünopsis kogupikkusega kuni 100 sõna.

6. Esitaja kinnitab, et Eesti Filmi Instituudile konkursi jaoks esitatavatele materjalidele on olemas kõik õigused teoste kasutamiseks EFTAga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.

7. Produtsent garanteerib esitatava materjali (filmi DVD koos filmi treileri ja fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise EFIsse hiljemalt 03.02.2017 kell 17:00 või lingi kujul aadressile konkurss@eftagala.ee.

8. Esitatud filmid laetakse üles žüriile vaatamiseks BMO keskkonda. Igale žüriiliikmele saadetakse nende personaalsele emailile filmilingid, mis on vaatamiseks aktiivsed kahe nädala jooksul.

9. Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.

Žürii ja hindamisprotsess

1. Oma valdkonna professionaalidest koosneva ekspertžürii komplekteerib Eesti Filmi Instituut (EFI) koostöös erialaliitudega, nende seas, Eesti Kinoliit, Eesti Operaatorite Liit, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, Balti Filmi- ja Meediakool, PÖFF, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Filmitööstuse Klaster, ja Kultuurkapitali Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu, kes esitavad kandidaadid ning kelle seast loositakse lõplik žürii. Žürii koosneb 21 filmiprofessionaalist.

2. Žüriiliige lubab tutvuda Eesti Filmi- ja Teleauhindadele esitatud materjaliga.

3. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et antud hinded on tema isiklik hinnang ning ei allu mõjutustele.

4. Žüriil on võimalik filme vaadata online-keskkonnas, kus filmid on ligipääsetavad kahe nädala jooksul alates vaatamiseks määratud ajast.

5. Žüriiliikmed hääletavad hindamise esimeses voorus kõigis kategooriates. NB! Hindamise teises voorus ei tohi žüriiliige hinnata kategooriat, kus on temaga seotud töö.

6. Hindamise esimeses voorus hindavad žüriiliikmed esitatud töid punktidega ühest (madalaim) viieni (kõrgeim). Punkte tohib ühes kategoorias anda ühekordselt (s.t 1st kuni 5ni punkte saab anda vaid üks kord ning kui on ühes kategoorias näiteks rohkem kui 5 tööd, siis hindamata tööd saavad nulli; kui töid on vähem kui 5, siis tuleb valida sobivad punktid vahemikust 1-5). Hindamise teises voorus hinnatakse töid 3-palli süsteemis, kus kolm punkti on kõige kõrgem ja üks punkt kõige madalam. Iga punkti saab anda vaid üks kord ja ükski nominent ei tohi jääda hindamata. NB! Žüriiliige ei tohi hinnata kategooriat, kus on temaga seotud töö.

7. Tööde hindamise aluseks on kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.

8. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt 3 kandidaati.

9. Žürii hindamise esimesel päeval valitakse nominendid. Digiallkirjastatud hindamisleht tuleb saata hiljemalt 17.02 konkurss@eftagala.ee või tuua paberkandjal Eesti Filmi Instituuti, Uus tn3 kell 17:00. Žürii kohtumise teisel päeval valitakse võitjad.

10. Žüriiliige lubab osaleda ka žüriitöö teises voorus, juhul, kui ei ilmne huvide konflikti nominentide esitamisel (s.t et kui nominendiks satub žüriiliikmega seotud töö või tema ise, siis ei tohi ta antud kategoorias hääletada).

11. Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

12. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne lõppvooru hindamist.

13. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFIt esimesel võimalusel.

14. Hääletus on salajane, jagatud punkte ei avalikustata.

15. Žürii hindamise tulemused tehakse teatavaks EFTA galal 12. märtsil Nordea kontserdimajas. Nominendid tehakse avalikuks veebruaris.

16. Žürii otsused on lõplikud.

 

 

TELEAUHINDADE STATUUT

Osalemistingimused

1. Eelvaliku teeb iga Eestis teletoodangut tootev meediagrupp, kes omab vähemalt üht vabalevis olevat telekanalit (edaspidi telekanalite esindaja), esitades oma nominendid žüriile hindamiseks allolevates kategooriates.

2. Iga kanaligrupp saab esitada igasse kategooriasse kuni 5 nominenti.

3. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt 5 kandidaati.

4. Osalema on oodatud:

 • • kõik kodumaised saated ja sarjad, mille uued osad (k.a uute osadega vanad sarjad) on olnud esimest korda eetris ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2016. Igast saatesarjast võib telekanalite esindaja esitada ühte kategooriasse 1 osa.
 • • näitlejate ja muude eriala esindajate nominendid peavad olema seotud konkreetse teleprojektiga, mis on eetris olnud ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2016.

5. Kõik tööd tuleb esitada, pidades kinni juhendis toodud tähtaegadest ning tehnilistest ja muudest nõuetest.

6. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.

7. Eesti Filmi Instituut kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.

8. Materjalide üleslaadimine ja/või füüsilise näite toimetamine konkursile toimub esitaja vastusel. Juhul kui puudub võimalus materjalide online-arhiivist näitamiseks, tuleb materjalide füüsilised näited koos registreerimisvormiga tuua Eesti Filmi Instituuti aadressile Uus tn. 3, Tallinn, 10111.

9. Nominentide esitamise tähtpäev on hiljemalt 03. veebruar 2017 kell 17:00.

10. Ebatäielikult esitatud materjalid langevad automaatselt võistlusest välja.

Telekategooriad

1. Parim tõsielusaade (factual/reality)

2. Parim teleseriaal

3. Parim infosaade või publitsistika

4. Parim uus saade

5. Parim meelelahutussaade

6. Parim naisnäitleja televisioonis

7. Parim meesnäitleja televisioonis

8. Parim naissaatejuht

9. Parim meessaatejuht

10. Parim toimetaja

11. Parim operaator

12. Parim režissöör

Nominentide esitamise kord

1. Telekanali grupp esitab igasse kategooriasse kuni 5 nominenti. Iga nominendi kohta tuleb esitada järgnevad materjalid:

 • • 1 osa eetrikõlbuliku videofailina, mille online-arhiivi link lisatakse registreerimisankeeti.
 • • Võimalusel eetrikõlbuliku kvaliteediga treiler pikkusega kuni 1 minutit (võimalusel ilma eetrigraafikata), mille online-arhiivi veebilink lisatakse ankeeti.
 • • Esitatud sarja, saate või isiku juurde tuleb lisada lühike, kuni 100-sõnaline selgitus, milles põhjendatakse selle erakordsust, märgitakse ära, kas tegemist on sarja puhul originaalloominguga, saatejuhi puhul salvestatud või otse-eetri saatega.
 • • Esitatud episoodide juurde tuleb lisada nende sünopsised kogupikkusega 100 sõna. Materjalide saatmisel peab esitaja arvestama, et sünopsiseid võib korraldusmeeskond vastavalt äranägemisele kasutada antud saate või sarja tutvustamisega seotud info- ja reklaammaterjalidel.
 • • Esitaja edastab saate, sarja või isiku pressifotod (1-5 tk) ning võimalusel saate või sarja logo.
 • • Telekanalite esindaja vastutab ja tagab korraldajale kõikide enda poolt konkursile edastatud materjalide kasutusõigused EFTAga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.

2. Ebatäielikult esitatud projektid langevad automaatselt võistlusest välja.

3. Kõikide esitatavate nominentide kohta tuleb lisada ka kontaktandmed, et kandidaadiks saamise korral oleks võimalik nendega eelnevalt ühendust võtta.

4. Esitatud nominent võib osaleda ka mitmes erinevas kategoorias.

5. Iga telekanali esindaja tagab online arhiivis hindamises osalevate episoodide kättesaadavuse ankeedis märgitud videolingil. Kõik muud eelpool kirjeldatud vajalikud materjalid (fotod, sünopsised jne) tuleb saata aadressile konkurss@eftagala.ee või toimetada materjalide füüsilised näited Eesti Filmi Instituuti, aadressile Uus tn. 3, Tallinn, 10111.

Esitamistingimused

1. Esitaja tagab, et saade/sari vastab ettenähtud tingimustele.

2. Esitaja annab üle õiguse näidata EFTA raames esitatud episoodist kuni 2-minutilist klippi k.a reklaami eesmärgil.

3. Esitaja annab üle õiguse kasutada esitatud materjali, sealhulgas muusikat EFTA raames nüüd ja edaspidi.

4. Esitaja kinnitab, et esitatud nominendid on andnud oma nõusoleku hindamises osaleda ning esitatud materjale kasutada nii ürituse kommunikatsioonis kui ka üritusel.

5. Ebakõlade ilmnemisel võtab koostöös partneritega lõpliku otsuse vastu konkurssi korraldav Eesti Filmi Instituut.

6. Eesti Filmi Instituudil on õigus nominatsioone, mis ei vasta esitamistingimustele või on puudulikult sisestatud, mitte vastu võtta.

7. Nominentide esitamise tähtpäev on 03. veebruar 2017 kell 17:00.

Žürii ja hindamisprotsess

1. Teletoodangu nominente hindab oma valdkonna professionaalidest koosnev 21-liikmeline žürii, kes on valitud loosi teel kõikide suuremate telekanalite poolt esitatud kandidaatide seast.

2. Žüriiliige lubab tutvuda Eesti Filmi- ja Teleauhindadele esitatud materjaliga.

3. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et antud hinded on tema isiklik hinnang ning ei allu mõjutustele

4. Žüriil on võimalik saateid ja sarju vaadata videolinkide alusel kuni kaks nädalat alates materjali kättesaadavaks tegemisest.

5. Žüriiliikmed hääletavad kõigis kategooriates.

6. Kandidaatide hindamisel hindavad žüriiliikmed esitatud töid punktidega ühest (madalaim) kümneni (kõrgeim). Punkte tohib ühes kategoorias anda ühekordselt (s.t 1st kuni 10ni punkte saab anda vaid üks kord ning kui on ühes kategoorias näiteks rohkem kui 10 tööd, siis hindamata tööd saavad nulli. Kui töid on vähem kui 10, siis tuleb valida sobivad punktid vahemikust 1-10). Hindamise teises voorus hinnatakse töid 3-palli süsteemis, kus kolm punkti on kõige kõrgem ja üks punkt kõige madalam. Iga punkti saab anda vaid üks kord. NB! Žüriiliige ei tohi hinnata kategooriat, kus on temaga seotud töö.

7. Tööde hindamise aluseks on kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.

8. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt 5 kandidaati.

9. Žürii hindamise esimesel päeval valitakse nominendid. Digiallkirjastatud hindamisleht tuleb saata hiljemalt 17.02 konkurss@eftagala.ee või tuua paberkandjal Eesti Filmi Instituuti, Uus tn3 kell 17:00. Žürii kohtumise teisel päeval valitakse võitjad.

10. Žüriiliige lubab osaleda ka hindamise teises voorus, juhul, kui ei ilmne huvide konflikti nominentide esitamisel (s.t et kui nominendiks satub žüriiliikmega seotud töö või tema ise, siis ei tohi ta antud kategoorias hääletada).

11. Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

12. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA teležüriis enne lõppvooru hindamist.

13. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFIt esimesel võimalusel.

14. Hääletus on salajane, jagatud punkte ei avalikustata.

15. Žürii hindamise tulemused tehakse teatavaks EFTA galal 12. märtsil Nordea kontserdimajas. Nominendid tehakse avalikuks veebruaris.

16. Žürii otsused on lõplikud.

Eesti Filmi- ja Teleauhinnad 2020