Ülle Õun “Mi”, “Klassikatähed”

Ülle Õun “Mi”, “Klassikatähed”

ETV kultuurisaadete MI ja Klassikatähed režissöör: tundliku ja tähendusliku pildikeele looja, kes julgeb eksperimenteerida ja üllatada. Ülle Õuna režissöörikäekirja iseloomustab nauditav kompositsioonitunnetus ja isikupärane rütmitaju, kus mõju tekib terviku õigest häälestatusest. Muusikasaates MI avaldub see ennekõike
loovas vormitunnetuses, lähtuvalt iga saate ainukordsest lähteülesandest, millest sünnib saadete kordumatu visuaalne nägu. Tema paljude kontserdiülekannete õnnestumise võtmeks on partituuri järgi seatud režii, mis teeb temast tänasel telemaastikul suveräänse looja. Klassikatähtede režissöörina on ta olnud ühtlasi esimeseks usaldusisikuks muusikutele, kelle jaoks iganädalases otse-eetriga võistlussaates musitseerimine on väga pingeline kogemus. Ülle Õun on muusikasaadete režissöörina oma valdkonnas pikaajaliste kogemustega professionaal, tänu kellele on televisioonil õnnestunud meeldejäävalt talletada ja kajastada Eesti kultuuri üht olulisemat süvahoovust – Eesti muusikat, muusikute tööd ja nende loomingulist põlemist, mis leiavad kõlapinda kogu maailmas.

Leave a Reply

Eesti Filmi- ja Teleauhinnad 2020